Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(747-774):

KONFERANS

Teşrin-i sâni (1950)de

-ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE-

Profesör ve meb’uslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda, “Fakülte Mescidinde” gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alâka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi