Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(67-89):

Şu karışık zemînde ancak şöyle bir varakpare çıkabilir.

Ey birader! “Unsur-u Hakîkat”ı kübrâ gibi ve “Unsur-u Belâgat”ı suğra gibi mezcet. Elektrik şuâı gibi olan hads-i sâdıkı geçir. Tâ gâyet hararetli ve parlak ziyalı olan “Un-sur-u Akide”yi netice vermek için senin zihnine isti’dâdat verebilsin.

İşte “Unsur-u Akide”yi Üçüncü Makale’de arayacağız.

İşte başlıyorum: “Nahu”... (1)

---------------------------------
(1): Kürdçedir.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi